نظافت انبار صنایع پتروشیمی

صنایع پتروشیمی از جمله صنایعی هستند که با آلودگی های محیطی متعددی روبرو هستند. انبار ها یکی از بخش های این صنایع هستند که به نظافت مستمر و منظم نیازمندند. عدم توجه به این امر، به مرور زمان بهداشت محیط را کاهش داده و در روند کاری کارمندان تاثیر گذار است. استفاده از روش سنتی موجود در این زمینه، کارآیی لازم را نداشته و وقت زیادی از نیروهای خدماتی می گیرد. امروزه دستگاه های سویپر، بدون دخالت دست و با کیفیت بالا، آلودگی های سطح انبار صنایع را از بین برده و محیط را کاملا تمیز نمایند. با استفاده از این دستگاه ها، نیروهای خدماتی با نشاط بیشتری به فعالیت می پردازند و در سود دهی بیشتر صنایع موثرند.


معرفی سویپر صنعتی

سویپر صنعتی، یک دستگاه نظافتی مکانیزه جهت جمع آوری مواد و نظافت محیط می باشد. این دستگاه عملیات را چند برابر سریع تر از روش های دستی انجام داده و در کاهش تعداد نیروی انسانی مورد نیاز موثر است. سوییپر هایی که به صورت مکانیکی عمل می نمایند، ابتدا از برس های کناری خود جهت جمع آوری زباله و انتقال آن ها به مخزن استفاده می نمایند. سپس این زباله ها که به قسمت مرکزی دستگاه رفته اند، توسط برس مرکزی به داخل مخزن فرستاده می شوند. این جاروی خیابانی در بیشتر مدل ها از سیستم مکش گرد و غبار بهره برده و محیط ایمنی برای افراد فراهم می آورد. نحوه هدایت سویپر به صورت دستی یا به مانند خودرو می باشد. نمونه های دستی برای نظافت محوطه ها و محیط های کم وسعت و سویپر های خودرویی جهت نظافت محیط های صنعتی، تجاری و مذهبی متوسط تا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند. 


نحوه استفاده از سوییپر خودرویی

سویپر های خودرویی دسته ای از دستگاه های سوییپر هستند که سرعت عملیات نظافت را تا چندین برابر افزایش می دهند. مزیت اصلی این جاروی خیابانی ، استفاده آسان و بدون زحمت می باشد. اپراتور این دستگاه ها، عملیات نظافت را تنها با نشستن بر روی صندلی انجام می دهند. برای شروع عملیات، ابتدا کاربر می بایست دفترچه راهنما را خوانده تا از صدمات احتمالی جلوگیری نماید. برای نمونه های باتری دار، بهتر است کاربر قبل از شروع کار، باتری را بطور کامل شارژ نموده باشد. در نمونه های دیزلی یا بنزینی نیز پر بودن مخزن سوخت قبل از شروع عملیات، دارای اهمیت است. در ادامه کاربر بر روی صندلی نشسته و بعد از تنظیم آن، دستگاه را روشن می نماید. در حین عملیات نظافت، کاربر می بایست سرعت سوییپر را مدیریت نموده و مراقبت خطرات احتمالی و موانع باشد. توجه به سطوح شیبدار و حفره ها در مسیر، رانندگی با دقت در این زمینه می بایست مد نظر قرار گیرد. در پایان عملیات نظافت، کاربر دستگاه را به محل پارک آن برگردانده و برای افزایش طول عمر برس ها، بهتر است آن ها را تمیز نماید.


انتخاب سویپر مناسب برای نظافت انبار

سویپر ها دستگاه های بسیار مناسبی برای جمع آوری زباله و ضایعات از سطح انبار ها می باشند. این دستگاه ها در نمونه های دستی و خودرویی در دسترس هستند. سوییپر های دستی باتری دار در انبار های کوچک قابل استفاده اند. نمونه های خودرویی نیز برای نظافت انبار های متوسط تا بزرگ کاربردی اند. سویپر های خودرویی در مدل های باتری دار و دیزلی یا بنزینی عرضه می شوند. از آنجاییکه مصرف سوخت های فسیلی با ایجاد آلودگی همراه است، در نظافت انبار ها و محیط های سرپوشیده معمولا از سوییپر های باتری دار استفاده می شود. سوییپر خودرویی، در اندازه های مختلف و با میزان کارایی متفاوت تولید می شوند و برای انتخاب مناسب می بایست وسعت محیط و کارایی مورد نیاز مد نظر قرار گیرد.

گالری تصاویر

قیمت جاروب خیابانی، قیمت جارو صنعتی، قیمت جاروب جاروی محوطه سرنشیندار سوییپر انبار محوطه پتروشیمی بهداشت محیط انبار و کارخانجات پتروشیمی نفت گاز نظافت محوطه شرکت های پتروشیمی سویپر محیط جاروب  جاروی بزرگ سرنشیندار سویپر شرکت ابراهیم جاروب جارو دستگاه نظافت صنعتی سوییپر بهداشت محیط جمع آوری سوییپر جارو محوطه پتروشیمی پالایشگاه انبار سوله جاروی محوطه خدمات شهری سویپر پتروشیمی انبار محوطه ماشین سوییپر سویپر جاروی سرنشیندار صنعتی ماشین جارو محوطه سوییپر نظافت مکانیزه جارو صنعتی

گالری ویدئو

نظافت_بهداشت_محیط_کارخانه_شرکت ابراهیم_پتروشیمی سوییپر ماشین نظافت صنعتی

درخواست اطلاعات بیشتر