نفت گاز پتروشیمی

صنایعی مانند صنعت نفت، گاز و پتروشیمی همواره در معرض آلودگی قرار دارند. این آلودگی ها می تواند باعث کدر کردن ظاهر محیط، آسیب به تجهیزات و حتی انفجار شوند و به همین دلیل نظافت و شستشوی همیشگی، بخش مهمی از این صنعت می باشد. برای شستشو و نظافت می توان هم به طریق سنتی و دستی و هم از راه تجهیزات مکانیزه صنعتی اقدام کرد. به دلیل عمیق بودن آلودگی ها در این صنعت، اشتعال زا بودن و سمی بودن گازهای حاصل از این آلودگی ها، استفاده از روش دستی و سنتی غیر ممکن خواهد بود. روش دوم( استفاده از روش صنعتی نظافت و شستشو) راه حل و جایگزین مناسبی برای شستشوی تجهیزات و... در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. بهره گیری از دستگاه های نظافت و شستشوی صنعتی، مزایای بسیاری دارد از جمله: کاهش آب و مواد شوینده و انرژی مصرفی، نیاز به تعداد کمتری از کارکنان نظافتی، نتیجه مطلوب و بهینه پس از شستشو، خشک بودن همیشگی محیط و جلوگیری از لغزندگی، امنیت در خصوص عدم اشتعال و... .


صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دو نوع آلودگی دارد: آلودگی نفتی و آلودگی معمولی موجود در انبار، بخش اداری، سالن، راهرو و... و آلودگی های نفتی نیازمند دستگاه های خاص هستند. دستگاه واتر جت و دستگاه مکنده برای شستشو و جمع آوری در این صنعت بسیار مفید بوده اما در خریداری این دو دستگاه می بایست به دو نکته توجه نمود: در استفاده از واترجت برای این صنعت، باید توجه داشت که عمق آلودگی چقدر بوده و از واترجت های فشار قوی و آب گرم استفاده نمود و همچنین در خرید مکنده باید از رده مکنده های بزرگ انتخاب کرد. برای رفع آلودگی های معمولی میتوان از اسکرابر به منظور شستشو سطوح، از سوییپر برای نظافت و از مکنده برای مکش گرد و غبار و آلودگی های عادی استفاده کرد. از واترجت نیز می توان در شستشوی نما و... بهره گیری کرد.

petrochemical-factories-scrubber کفشوی سالن های کارخانه پتروشیمی

کفشوی سالن های کارخانه پتروشیمی

vacuum cleaner- petrochemical جاروبرقی صنایع پتروشیمی

جاروبرقی صنایع پتروشیمی

oil-and-petrochemical-industry-sewage لجن کش در صنایع نفت و گاز

لجن کش در صنایع نفت و گاز

petrochemical-factrories-sweeper جاروب محوطه ای کارخانه جات پتروشیمی

جاروب محوطه ای کارخانه جات پتروشیمی

petrochemical-factorie areas-high pressure-washer شستشوی محوطه صنایع پتروشیمی

شستشوی محوطه صنایع پتروشیمی

pipe open up industrial لوله بازکن مبدل حرارتی

لوله بازکن مبدل حرارتی

scrabeer کفشوی ساختمان های صنایع پتروشیمی

کفشوی ساختمان های صنایع پتروشیمی

suckers-chemical products-oil and gas-جاروبرقی -صنعتی جمع آوری روغن ، پلیسه

جمع آوری روغن ، پلیسه

wash cabinets and masts شستشوی مخازن و دکل ها

شستشوی مخازن و دکل ها

wash oil installations شستشوی تاسیسات نفتی

شستشوی تاسیسات نفتی

petrochemical-industry-warehouse-sweeper نظافت انبار صنایع پتروشیمی

نظافت انبار صنایع پتروشیمی

atex industrial vacuum in petrochemicals مکنده صنعتی ضد انفجار در پتروشیمی

مکنده صنعتی ضد انفجار در پتروشیمی

explosion proo industrial vacuum cleaner مکنده صنعتی ضد انفجار

مکنده صنعتی ضد انفجار

sediment removal boiler industrial vacuum cleaner رسوب زدایی بویلر با جاروبرقی صنعتی

رسوب زدایی بویلر با جاروبرقی صنعتی

diesel scrubber dryer اسکرابر دیزلی

اسکرابر دیزلی

coke-descaling رسوب زدایی کک

رسوب زدایی کک

removal oil لایه برداری آلودگی روغنی

لایه برداری آلودگی روغنی

oil industry vacuum cleaner انواع جاروبرقی صنایع پتروشیمی

انواع جاروبرقی صنایع پتروشیمی